Drveni pelet / Wood pellet / Pellet di legno

O NAMA

Društvo sa ograničenom odgovornošću ENWO doo Karakaj, osnovano je 22.06.2011.g. radi obavljanja delatnosti proizvodnje drvenih peleta iz obnovljivih izvora energije, visokokaloričnog i čistog goriva. Trenutni kapacitet je oko 3 t/h odnosno 15.000 t/godišnje, sa postojećom ljudskom snagom i radom u 4 smene, 24h, svih 7 dana u nedelji. Lokacija fabrike peleta je u Karakaju (opština Zvornik, Republika Srpska), na samoj granici sa Srbijom. Optimalnost položaja fabrike se meri u vremenu koje je potrebno da transport sirovina odnosno finalnog proizvoda bude što kraći ka trzistima sa najvecom potraznjom. Najveća komparativna prednost Republike Srpske je njena geografska lokacija. Teritorija Republike Srpske je u neposrednoj blizini transportnog koridora u jugoistočnoj Evropi. Uzimajuci u obrzir prethodno rečeno, tržišta Italije, Slovenije i drugih evropskih zemalja su lako dostupna zbog vrlo dobro razvijene infrastrukture transporta robe. Cilj kompanije je da na bazi postojećih kapaciteta izađe u susret zahtevima tržišta. Pelet se najviše izvozi u Italiju, Sloveniju, Grčku i Bugarsku, ali se velike količine prodaju i u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

KONTAKT

ENWO doo Zvornik

Karakaj 62a, 75400 Zvornik, Bosna i Hercegovina

sales@enwo.biz

Milan Ilic manager (+381 65 33 20 945)

tel +387 56 490 600 fax +387 56 490 592